Ιατρείο

  • Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΝΑ Λαϊκό (Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας) 
  • Πιστοποιημένη ιατρός στον ΕΟΠΥΥ για συνταγογράφηση

Click to edit